- Som 50.000 biler

Valg av sjøkabler fremfor bygging av master i Hardanger kan gi årlige ekstrautslipp av CO2 tilsvarende 50.000 personbiler, ifølge utregninger fra miljøorganisasjonen Zero.