Sjelden legemidler testes på barn

Den nye undersøkelsen er en av få studier der barn tester legemidler. Nå skal alle nye legemidler testes på barn.