• FÅR KLAGER: - Det siste året har vi mottatt ti formelle klager på arbeidsmiljøet fra misfornøyde nordmenn. Uformelt hører vi om dette ukentlig, sier Mads Kleven, leder av Unionen Fagforening i Bergen og Bergen LO. FOTO: ELIAS DAHLEN

- De norske føler seg ekskludert

Union Fagforening får stadig meldinger om nordmenn som mener utenlandske arbeidere svekker arbeidsmiljøet.