- Saltet regner bort

Svært glatte veier i Nordhordland og Gulen.