- Det var bare klink is, bilen gikk rett frem i en slak sving

Skal du ut på veiene snart? Les dette.