• CO2-DEPONI: Statoil har siden 1996 lagret 1 million tonn CO2 i året i Sleipner-feltet i Nordsjøen. Nå vil hele nordsjøbassenget bli saumfart for å finne steder som kan gjøre Nordsjøen til et europeisk sentrallager for klimagassen. FOTO: Brekke, Eirik

Nordsjøen kan bli CO2-deponi

Nordsjøen kan bli et europeisk hovedlager for CO2. Fire nordsjøland anslår et lagringsbehov i 2030 på inntil 270 millioner tonn CO2 årlig.