Sju nye overgrepsmeldinger i den katolske kirken

Den katolske kirke har i løpet av én uke mottatt sju nye meldinger om seksuelle overgrep mot mindreårige.