Må selge pølser for å klare utgiftene

2000 kroner måneden holder ikke. Grete Lill Homme (21) er fulltidsstudent og fulltidsarbeidende.