• TRE BOREHODER: Knappe to kilometer inn i det nordgående løp fra Hamre retning Rådal, bores det for fullt i det som skal bli Lyshorntunnelen. I snitt fyres det av en salve halvannen gang i døgnet. Boredybden rett frem er 5,5 meter. FOTO: Paul S. Amundsen

Det jobbes på spreng i 11 tunnelløp i landets største veiprosjekt

Se bildene av E39 mot Rådal.