Krev ferje til Fedje - no !

Fylkesordførar Gisle Handeland krev at dei to ferjene som skal setjast inn i sambanda Fedje - Sævrøy og Duesund - Masfjordnes blir sett inn i drift snarast.