Mørkla - og ønsket god helg

Da husokkupantene ikke gjorde mine til å rikke på seg, kuttet bygningssjefen strømmen og ønsket dem god helg.