Stadig fleire over Leirvik-Sunde

Auken i trafikken i ferjesambandet Leirvik-Ranavik-Sunde i Sunnhordland er framleis sterk.