Fysikk best, biologi dårlegast

Elevane i Hordaland fekk samla sett det beste eksamensresultatet i fysikk, med eit snitt på 3,49. Like bak følgjer norsk hovudmål med eit snitt på 3,48.