Får beholde ambulansen

Helse Bergen har inngått en femårs kontrakt med Bergen Brannvesen om drift av ambulansetjenestene i Bergen.