Utuktsdømt lærar får ny sjanse

Ein lærar i indre Sogn som er dømd for ei straffbar seksuell handling mot ei 14 år gamal jente får ein ny sjanse som lærar ved skulen der jenta er elev.