Omregulering ville gitt enorm verdiøkning

Frank Kåre Gjelsvik kjøpte 24 mål friluftsområde på Tertnes for 250.000. Dersom kommunen skulle finne på å omregulere tomten til boligformål, ville verdien trolig økt til mellom 14 og 18 millioner kroner.