- Barneloven ikke kjønnsdiskriminerende

Barne- og familieministeren er uenig med likestillingsombudet i at barneloven er kjønnsdiskriminerende.