Nå kommer reinsflokkene vestover

Villreinflokkene på Hardangervidda er nå i siget nordvestover mot Hordaland.