Reduserer overføringene til Hardangerbrufondet

Fylkeskommunen må spare penger. Det rammer blant annet Hardangerbrufondet. I løpet av de neste tre årene får fondet 60 millioner mindre fra fylkeskommunen enn tidligere vedtatt.