Fant PCB ved tre skoler

Nye prøver viser høye konsentrasjoner av miljøgiften PCB ved tre bergensskoler. Det er likevel ingen grunn til panikk, understreker ekspertene.