Færre elever for hver lærer

Norge er et av de land i Europa som har færrest elever per lærer. På barnetrinnet har hver lærer i gjennomsnitt 12,4 elever, mens snittet i OECD er 17,7.