- Kjendisrøyking skader folkehelsa

Det er direkte skadeleg for folkehelsa når kjendisar som Nils Arne Eggen røykjer på tv, hevdar overlege Birger Lærum i Bergen. Han meiner at det bør bli straffbart å vise bilete av folk som røyker i norske medier.