Avviste debatt om gransking

Ordførar Toralv Mikkelsen avviste kravet frå RV om å debattera Smelteverkskrisa i gårsdagens møte. Han vil kalla inn kommunestyret.