Lei av sommel

Hun oppsøkte Sentrum sosialkontor fredag 6. april, og fikk klarsignal om at pengehjelp til livsopphold skulle sendes over palmehelgen.