Sykehusversting i vest

Tidligere skåret sykehusene på Vestlandet middels bra når det gjelder sykehushjelp. Nå sliter Helse Vest med lengst ventetid, flest korridorpasienter og flest sykehusinfeksjoner.