For øvrig vedtok bystyret...

Her er noen av vedtakene i bystyret i kveld...