Slost for vassdraget

På Tysnes slost Marta Flatråker nesten åleine mot det ho meiner er øydelegging av Flatråkervassdraget.