Flytter lakseproduksjon frå Sogndal

Høgskulen i Sogn og Fjordane må flytte oppdrettsanlegget på forskingstasjonen Skjer i Sogndal og ut til kysten.