Krasjet mopedbil med rundkjøring

Den eldre sjåføren slapp frå det utan skader då han i 13-tida onsdag køyrte mopedbilen sin oppå ein rabatt i rundkøyringa ved Leirvik kai på Stord.