Iskalde frontar om Folgefonn-kraft

Verneplanen for Folgefonna nasjonalpark kan setja ein stoppar for konkrete kraftutbyggingsplanar rundt breen. Kraftselskapa protesterer.