Teinehal på heilårsbasis for Torkelsen

Før åt me fersk krabbe berre om hausten. Då fiska Jan Torkelsen krabbe berre om hausten. I vår moderne tid et me fersk krabbe året rundt og Torkelsen er blitt heilårskrabbefiskar.