Barnehage-boomen lar vente på seg

Barnehageutbyggingen går tregere enn forventet, viser ferske tall fra kommunene i Hordaland.