Her går Frps smertegrense

Skal byrådet få budsjettet i havn med Frps hjelp, kan det ikke kuttes i sosialhjelpen og hjemmebasert omsorg. Og aldershjemmene må bestå.