Forskning blir lønnsom butikk

Universitetet og Hydro blander butikk og forskning i en målestokk som aldri før er gjort i Bergen. Målet er å få ut mer olje og gass fra feltene vi har funnet.