Priskutt bare i kommunalebarnehager

De private barnehagene i Bergen kommer foreløpig ikke til å redusere barnehagesatsene, selv om statstilskuddet øker fra 1. juli.