Tappa kontoar før kemnaren kom

Kemnaren i Bergen fekk hand om mindre enn 100.000 kroner på seks bankkonti som tilhøyrer ein lege som er mistenkt for omfattande skatteunndraging.