Kostnadssprekk for nye sykehjem

En kraftig økning i byggekostnadene gjør at Bergens nye sykehjem blir 150 millioner kroner dyrere enn tidligere antatt.