Dommer kjemper for sin rett

Tingrettsdommer Gunnar Torkildsen har tatt ut forliksklage mot Bergen kommune for å hindre at krav om tilbakebetaling av vann- og avløpsgebyr foreldes.