Første professor i jordmorfag

Fagmiljøene i Bergen får fire nye professorater som er øremerket for kvinner. En av disse blir Norges første professor i jordmorfag.