Øremerket rusmisbrukere

Kirkens Bymisjon i Bergen mottar ukentlig gaver fra privatpersoner og organisasjoner.