Flesland over 100.000

For første gang passerte Flesland 100.000 charterreiser. I år 2000 reiste 100.310 vestlendinger ut av landet på pakketur, viser tall fra Luftfartsverket.