Bossgevinst på 34 millioner

Bergen kommunes gevinst ved omdanningen av Bergenshalvøens interkommunale Renovasjonsselskap til AS kan bli på 34,8 millioner kroner.