Styrmannen på «Bow Eagle» løslates

Førstestyrmann Ronnie L. Zape på «Bow Eagle» blir løslatt fra varetekt mandag.