Kartlegger barns lesevansker

Jo tidligere problemer oppdages, jo lettere kan barn få hjelp til å lese og skrive. I et større prosjekt ledet fra Bergen skal barn i barnehager kartlegges og følges.