Elevene trives på skolen, men bygningene får stryk

Elevene er trygge og trives på skolene i Bergen. Bygg og utstyr er de lite fornøyd med.