Bjørgvin vil ha skille stat og kirke

Bjørgvin bispedømmeråd vil oppheve dagens statskirkeordning. Hensynet til Den norske kirke som trossamfunn gjør en ny kirkeordning ønskelig, hevder rådet.