Lysare for smelteverket

Odda Smelteverk har gode voner om å kunne takla likviditetsproblemet sitt i samband med nedlegginga av karbid— og cyanamidproduksjonen etter nesten 100 år.