Høyre forlater bydelsreformen

Høyres leder tar til orde for å avvikle dagens bydelsreform. Reformens dager kan være talte.