Mange oljeskadde måker

Mange oljeskadde måker er sett på Vestlandet de siste dagene. Ingen vet hvor måkene har fått olje på seg.