Legane søkjer ikkje Sogndal

Fem gonger over ein periode på to år har Sogndal lyst ut ledig kommunelegestilling utan å ha fått ein einaste kvalifisert søkjar.